Oprogramowanie urządzeń grupy Sotax.

Zarządzanie danymi dotyczy różnych aspektów gromadzenia, analizy, zatwierdzania i oceny danych oraz raportowania. Zapewnienie zgodności z przepisami i potencjalny wzrost wydajności to obecnie dwa główne czynniki napędzające większość projektów zarządzania oprogramowaniem i danymi w firmach farmaceutycznych. Od pojedynczych stacji roboczych do wielu urządzeń sieciowych, rozwiązania programowe SOTAX usprawniają procesy gromadzenia, analizy, zatwierdzania i raportowania danych - jednocześnie pomagając Twojej organizacji w przestrzeganiu aktualnych wytycznych FDA dotyczących integralności danych i przepisów 21 CFR część 11 dotyczących prowadzenia dokumentacji elektronicznej.

Programy kontrolno-sterujące dzielą się na dwie grupy: