WinSOTAXplus to najbardziej zaawansowane oprogramowanie, które kontroluje wszystkie urządzenia firmy SOTAX przeznaczone do badania uwalniania.

Tester uwalniania
Oprogramowanie WinSOTAX®plus jest zgodne z 21 CFR część 11, kontrolując wszystkie aspekty przechwytywania i analizy danych z dostosowanym raportowaniem i eksportem. Umożliwia eksport danych, konfigurację grup użytkowników i konfigurację raportów. WinSOTAX®plus to adaptowalne oprogramowanie do testowania uwalniania, przeznaczone do spełnienia wymagań badawczo-rozwojowych i kontroli jakości. Połącz WinSOTAX®plus z różnymi systemami uwalniania, od półautomatycznych do w pełni zautomatyzowanych.

Framework – Wszystkie kluczowe funkcje
Niezależnie od tego, czy jest zaimplementowany na jednym komputerze, czy na wielu komputerach w sieci, platforma WinSOTAX®plus ze scentralizowaną bazą danych SQL jest przeznaczona zarówno do pracy samodzielnej, jak i sieciowej. Zawiera wszystkie niezbędne funkcje do zbierania, rejestrowania, analizowania, oceny, raportowania i zarządzania danymi testowymi w pełnej zgodności z wymaganiami 21 CFR część 11.

Więcej o WinSOTAXplus