Mamy dla Ciebie:

Aparaty do badania uwalniania substancji czynnych (aktywnych) z różnych postaci leków (tabletki, kapsułki, czopki, maści, żele, proszki, pudry granulaty itp.) zgodne z wymaganiami USP (United States Pharmacopeia) oraz EP (European Pharmacopoeia).

Aparaty do badania właściwości fizycznych produktów farmaceutycznych:

  • twardościomierze z możliwością pomiarów 5 parametrów tabletek (waga, grubość, szerokość, średnica / długość i twardość)
  • aparaty do pomiaru czasu rozpadu z manualną oraz automatyczną detekcją punktu końcowego analizy od 1 do 4 stanowisk pomiarowych
  • oraz aparaty do pomiaru ścieralności, gęstości ubiciowej i gęstości przepływowej

Szklane reaktory chemiczne przeznaczone dla przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, naftowego i pokrewnych obejmujące urządzenia dostosowane do pełnej skali syntezy; od laboratoryjnej, poprzez pilotażową do produkcyjnej.

Wysokiej jakości komponenty oraz kompleksowe urządzenia i jednostki wykonane z szkła borokrzemowego 3.3 do reakcji, destylacji, odparowywania, ekstrakcji, filtracji i absorpcji w laboratoriach, zakładach pilotażowych i produkcji. Integracja Grupy GMM Pfaudler otwiera dalsze możliwości.

Reaktory ciśnieniowe (autoklawy) przeznaczone do prowadzenia w warunkach kontrolowanych reakcji chemicznych takich jak:

  • reakcje syntezy i rozpadu
  • reakcje katalizy
  • reakcje polimeryzacji
  • reakcje uwodornienia