Manualne łaźnie do uwalniania

W przypadku ręcznego pobierania z próbek łaźni do uwalniania, operator pobiera próbkę za pomocą kaniuli z naczyń określonych odstępach czasowych. Próbka zostanie następnie przesączona i analizowana niezależnie.

Półautomatyczne systemy do uwalniania

System półautomatyczny używamy  aby zautomatyzować pobieranie próbek oraz analizę. Próbki mogą być jednocześnie, sączone i zbierane w kolektorze frakcji  lub jednocześnie analizowane bezpośrednio przez UV lub LC. Możliwe jest również pobieranie próbek oraz ich analiza w tym samym czasie. Operator napełnia naczynia medium, po wystartowaniu metody tabletki są automatycznie wrzucane oraz automatycznie analizowane lub zbierane do kolektora frakcji. Po zakończeniu testu, użytkownik czyści układ do następnego testu.

Automatyczne systemy do uwalniania

Automatyczny system do uwalniania używamy aby całkowicie zautomatyzować proces uwalniania, składa się on z następujących etapów: przygotowanie i dostarczanie mediów, automatyczne wrzucenie tabletek , automatyczne pobieranie próbek, filtrowanie oraz analiza próbki przez UV lub HPLC a następnie automatyczne czyszczenie całego układu. Zadanie operatora polega na załadowaniu podajnika tabletek, uruchomieniu metody i zebraniu raportów z uwalniania. Testy można wykonywać z łopatkami do tabletek, kapsułkami w obciążnikach lub w koszykach z kapsułkami.