Homogenizatory.

T 25 easy clean digital oraz wersja control to nowi członkowie rodziny homogenizatorów. Urządzenia zostały wyposażone w bezszczotkowy silnik prądu stałego o poziomie hałasu 70 db. Dzięki temu uzyskano znaczną redukcję hałasu oraz pracę bez emisji pyłu węglowego. Wersja control dodatkowo umożliwia pomiar temperatury w próbce oraz ustawienia czasu timer/licznik czasu. Podobnie jak inne nasze homogenizatory mają wyjątkowo odporną obudowę. Wyposażone są w system detekcji elementów homogenizujących oraz system ochrony silnika przed przeciążeniem. Nasz homogenizator platformowy ULTRA-TURRAX® Tube Drive współpracuje z dedykowanymi, jednorazowymi pojemnikami do homogenizacji, których stosowanie zapewnia użytkowniko

Młynki.

Nasze młynki dedykowane są do mielenia materiałów zarówno twardych, kruchych jak i miękkich oraz włóknistych. Dla zapewnienia bezpieczeństwa uruchomienie urządzenia możliwe jest dopiero po całkowitym zamknięciu pokrywy. Jeśli komora mieląca nie jest włożona prawidłowo lub nie jest prawidłowo zamknięta, jednostka napędowa wyświetli komunikat o błędzie i młynek nie uruchomi się. Co więcej, osłona otworzy się tylko po zakończeniu procesu mielenia. Funkcja szybkiego zatrzymania dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo pracy. Modele Tube Mill control i 100 control pracują z jednorazowymi komorami do mielenia, które pomagają wyeliminować możliwość zanieczyszczenia krzyżowego próbki. Obroty oraz czas pracy są regulowane.