Pomiar Twardości

Badanie twardości tabletki (tzw. siła zrywająca) mierzy wytrzymałość mechaniczną na działanie zewnętrznie przyłożonej siły.

Twardości tabletki jest zależna od jej geometrii. Jeżeli tabletka ma kształt inny okrągły (np. kształty podłużne), użytkownik musi ostrożnie umieścić tabletki w urządzeniu w powtarzalny sposób!

Nasze twardościomierze posiadają unikalny opatentowany system, który powoduje automatyczne wyrównanie tabletek z dokładnością i powtarzalnością!

Testery twardości mogą pracować w dwóch trybach:

  • ze stałą siłą pomiaru
  • ze stałą szybkością pomiaru

co powoduje, że porównanie wyników pomiędzy różnymi urządzeniami może być trudne.

Wszystkie nasze twardościomierze mają możliwość zdefiniowania trybu pracy oraz określenie jego parametrów co umożliwia przeniesienie metody z dowolnego urządzenia