Mieszadła i elementy mieszające

W naszej ofercie posiadamy mieszadła wykonane z dowolnego dostępnego na rynku stopu lub powlekane o wymiarach dostosowanych do reaktorów firmy Premex.

Wśród podstawowych elementów mieszających posiadamy mieszadła łopatkowe, kotwicowe, wirnikowe, śmigłowe, helikoidalne a także przeznaczone do zwiększenia ilości gazu rozproszonego w cieczy (np. do reakcji uwodornienia, katalizy heterogenicznej).

Mamy również możliwość wykonania mieszadeł na zamówienie w zależności od potrzeb klienta.

Anchor, blade and disk stirrers

Więcej o Premex anchor, blade and disk stirrers