Badanie czasu rozpadu.

Testy badania czasu rozpadu prowadzi się w celu określenia, czy tabletki lub kapsułki rozpadają się w ustalonym czasie po umieszczeniu w określonym medium.

Zazwyczaj użytkownik musi sprawdzić wzrokowo, czy tabletki lub kapsułki rozpadły się po zdefiniowanym czasie. Ze względu na zmętnienie użytkownik musi podnieść koszyk zawierający trzy lub sześć próbek z cieczy. Dzięki naszym testerom użytkownik naciskając na jeden klawisz może zatwierdzić rzeczywiste czasy rozpadu - tryb manualny. Na koniec badania otrzymuje się kompletny raport zawierający temperaturę testu, poszczególne czasy rozpadu oraz pełną statystykę.

Dzięki zastosowaniu koszyków z automatyczną detekcją czasu rozpadu użytkownik nie musi podnosić koszyka by sprawdzić stan rozpad. Wszystko odbywa się automatycznie od momentu rozpoczęcia do zakończenia testu. Automatyczne wykrywanie punktu końcowego rozpadu danej próby odbywa się na podstawie kontaktu dysku zdefiniowanego przez wymagania USP. Pełny raport można wydrukować lub zarchiwizować za pomocą oprogramowania Q-Doc który być używany jako alternatywa dla elektronicznego raportowania, LIMS czy połączenia sieciowego.